Onze visie

onze visie

Zorg gericht op het individu met antroposofische grondslag

Aurora Borealis  is een organisatie die werkt op basis van en geïnspireerd door de antroposofie. Wij verlenen en ondersteunen  zorg en educatie aan mensen met een beperking in wonen,  dagbesteding, vrije tijd en leren; daarbij specifiek gericht op mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met een psychiatrische stoornis.

Er wordt een woon- en werk project aangeboden met professionele begeleiding aansluitend bij de specifieke zorgvraag van bewoners. Aurora Borealis wil daarmee in het bijzonder een woonplek aanbieden buiten de reguliere instellingen en zoveel mogelijk binnen de maatschappij, het ‘dagelijks leven’.

Ieder mens heeft recht om zichzelf te ontwikkelen.  Het uiteindelijk verder ontwikkelen naar meer zelfstandigheid binnen de woongemeenschap en waar mogelijk zelfbeschikking tot keuzes en verantwoordingen,  zonder de zorgvrager te overvragen, staat centraal.

We zoeken aansluiting bij de biografie en levensovertuiging van de zorgvragers en streven naar zingeving en het geven van invulling aan het eigen leven. Daarbij wordt te allen tijde een veilige en stabiele omgeving in stand gehouden.