Onze missie

onze missie

Een bijzonder manier van zorg, een beleving van leven

Aurora Borealis heeft een eigen visie op hoe de zorg aan aan onze bewoners moet worden vormgegeven. 

 

Gericht op het gezonde

De zorg op Aurora Borealis heeft een antroposofische basis waarbij de kern is dat er gekeken wordt naar wat de bewoner kan. Iedereen heeft wel een doel, al zal deze soms eerst ontdekt moeten worden of heeft de bewoner daar extra ondersteuning bij nodig. Een doel geeft meer handvatten om tot verandering te komen. We werken veel met de biografie van de persoon.

We vinden het belangrijk om onze bewoners te kennen. Iedere bewoner neemt een rugzak met ervaringen mee. Dit doorzien geeft veel mogelijkheden om enerzijds problemen te ondervangen en anderzijds de bewoner meer sturing op het gezonde te geven.

De bewoner in zijn eigen kracht zetten staat centraal ongeacht het niveau. We bieden daarbij een duidelijke structuur en veilige woonomgeving, niet alleen fysiek maar ook in de beleving van bewoners.

 

Gericht op ontwikkeling 

Aurora Borealis stelt ontwikkeling centraal. Een misvatting is vaak dat sommige mensen niks meer kunnen leren. Ontwikkeling gaat altijd verder, ondanks dat het in sommige gevallen trager gaat, leert iedereen. Met veel geduld vinden de bewoners een zinvolle plek in de maatschappij waarbij zij zichzelf prettig voelen. Het is geen Push maar een Pull! Dit geeft meer mogelijkheden in hun verdere levensontwikkeling.

De bewoner krijgt activiteiten aangeboden die meewerken aan de persoonlijke ontwikkeling en waar mogelijk beroepsontwikkeling. De activiteiten hebben voor een groot deel betrekking op (beheer)werkzaamheden in de natuur, toerisme, de imkerij en het bijeninformatiecentrum. De activiteiten worden begeleid.

Belangrijk aspect bij Aurora Borealis is het vergroten van eigenwaarde bij de bewoners. Activiteiten moeten een doel hebben en opbouwend zijn.

 

Gericht op actief meedoen 

De zorg is gericht op actieve participatie van de bewoners. In veel instellingen maar ook in de thuissituatie is passief gedrag de valkuil van de bewoner. Medicatie is niet de directe oplossing, wij kijken in de basis naar pedagogische mogelijkheden. Aurora biedt o.a. een duidelijke structuur met werkzaamheden waardoor ze in beweging blijven. Hierdoor raakt het hoofd “leeg” en raken ze hun energie op een gezonde manier kwijt.

 

Gericht op sociale participatie

Er is bewust gekozen voor een woongemeenschap en een plek waar men elkaar kan ontmoeten in diverse activiteiten. Op die manier leren ze om te gaan met mensen die komen maar ook weer gaan. Zo leren ze contacten aan te gaan zonder in negatief gedrag te vervallen.
Ook is er bewust gekozen voor een menging van verschillende zorgvragers. Doordat er bewoners tussen zitten die veel minder kunnen dan de rest en bewoners die meer mogelijkheden hebben zijn ze op een positieve manier op elkaar aangewezen. Bewoners helpen elkaar in alledaagse dingen en zijn in een gezonde sociale omgeving, in staat om meer te doen en plezier met elkaar te beleven in de activiteit. Zonder de juiste aansturing en kaders vereenzamen bewoners anders snel.

 

Gericht op de eigen kracht 

Aurora Borealis richt zich op het weerbaarder maken van de bewoner, leren doelen te stellen en hulp te leren vragen en het leren regelen van hun zaken. Omdat de bewoners vaak een combinatie van problemen hebben, hebben zij belang bij een professionele ondersteuning. Met die ondersteuning geven wij onze bewoners handvatten om hun leven overzichtelijk te maken en er sturing in te geven. Een eigen keuze staat daarbij centraal.