Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

aurora borealis

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Heb je toch een klacht? Laat het ons weten. Er zijn meerdere wegen om je klacht bij ons kenbaar te maken.

 

1. Bespreek je klacht met ons

Wij raden aan je klacht eerst neer te leggen bij de directeur van Aurora Borealis. Zo kunnen we samen werken aan oplossingen of verbeteringen. Zet de klacht op de mail naar m.kettenis@auroraborealis.nl. Wil je je klacht liever per post versturen, stuur hem dan op naar Aurora Borealis, Hoornderweg 35, 9698PK Wedde t.a.v. M. (A. J.) Kettenis.

 

2. Bespreek je klacht met de klachtenfunctionaris

Leidt het bovenstaande contact niet tot een gewenste uitkomst of behoort een gesprek niet tot de mogelijkheden, dan kan contact worden gezocht met een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg gaat in gesprek met en bemiddelt tussen partijen op basis van hoor en wederhoor. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar.

Op de website van Klachtenportaal Zorg vind je de volledige procedure.

 

3. Dien je klacht in bij de geschillencommissie KPZ

Als je er met bovengenoemde stappen niet uitkomt en je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kan je via Klachtenportaal Zorg ook een klacht indienen bij de geschillencommissie KPZ. Deze geschillencommissie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie beoordeelt of de klacht gegrond is en brengt een bindend advies uit. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Wil je weten hoe wij omgaan met klachten vanuit de Wkkgz? Lees dan de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg. Hier zijn wij op aangesloten.