h3-rev-img-01 Welkom bij Aurora
Borealis
Samen wonen, werken leren en leven in het oosten van Groningen. Lees meer

SAMEN WONEN

Wij verlenen en ondersteunen zorg en educatie aan mensen met een beperking; daarbij specifiek gericht op mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met een psychiatrische stoornis.

Jezelf ontwikkelen

De ontwikkeling naar meer zelfstandigheid binnen de woongemeenschap en waar mogelijk zelfbeschikking tot verantwoordelijkheid en keuzes, zonder de zorgvrager te overvragen, staat bij ons centraal.

een veilige omgeving

We zoeken aansluiting bij de biografie en levensovertuiging van de zorgvragers en streven naar zingeving en het geven van invulling aan het eigen leven in een veilige en stabiele omgeving.

Een bijzondere manier van zorg, een beleving van leven

Aurora Borealis heeft een eigen visie op hoe de zorg aan aan onze bewoners moet worden vormgegeven. Wij zijn gericht op het gezonde, op ontwikkeling en het vergroten van de eigenwaarde, op actief meedoen en sociale participatie en gericht op de eigen kracht.